Tacowy System Solenia Serów - Dostawa tac, doradztwo techniczne

Wśród wielu stosowanych systemów solenia serów, ten właśnie wart jest szczególnej uwagi. W systemie tym, solenie bloków sera następuje w tacach, (specjalnej konstrukcji pojemnikach).

Jak działa Tacowy System Solenia Serów

Istotą tego rozwiązania jest ciągły przepływ strumienia solanki względem rozłożonych w tacach bloków sera. Tace te zestawiane są w statyczne stosy.

Przepływ solanki przez tace

Pomiędzy dnami kolejnych tac w stosie powstaje przestrzeń, w której uwięzione są bloki sera w trakcie solenia.

Górna taca stosu zalewana jest grawitacyjnie strumieniem solanki, z zaworu kolektora napływu, Następnie poprzez system odpowiednio wykonanych szczelin przelewowych w ścianie bocznej oraz otworów w dnie tacy, spływa grawitacyjnie do tacy umieszczonej poniżej,.

Powtarza się to przez cały stos tac poczynając od pustej tacy górnej poprzez tace wypełnione serem aż do najniższej w stosie, płaskiej tacy ociekowej.

Z otworu odpływowego tacy ociekowej solanka spływa do kolektora odpływu solanki skąd poprzez zbiornik buforowy i układ kondycjonowania solanki podawana jest pompą do kolektora napływu. Kolektor ten zasila solanką szereg ustawionych pod nim stosów tac. Górna taca stosu nie jest załadowana dla zapewnienia równych warunków zasilania solanką każdej z tac stosu Tace te wykonane są z ABS (tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej) dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Każdy ze stosów kontenerów posadowiony jest zwykle na specjalnej ramie dystansowej, umożliwiającej wjazd pod nią wózka paletowego dla transportu całego stosu, lub w inny sposób zależnie od warunków i potrzeb lokalnych.

Elastyczna konfiguracja solowni

Opisywany system pozwala na niezwykłą elastyczność konfiguracji solowni – stosy tac jako moduły solowni, połączone są jedynie dwoma kolektorami rurowymi (napływu i odpływu solanki). Pozwala to na łatwe rozmieszczenie stosów z max wykorzystaniem powierzchni solowni, również na różnych poziomach jak i w oddzielnych pomieszczeniach.

Końcowa faza solenia serów

Stos kontenerów, po odcięciu zasilania solanką oraz odczekaniu czasu (10-15 min.) niezbędnego na odpływ całej objętości solanki zawartej w stosie (poprzez otwory w dnach tac), gotowy jest do demontażu. Bloki sera wyjmowane są z tac i przesyłane do następnych faz procesu technologicznego a tace kierowane do mycia, po czym gotowe są do użycia w następnym cyklu solenia serów.

Budowa systemu

Stos tac systemu złożony jest z trzech rodzajów tac:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zalety Tacowego Systemu Solenia Serów